Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Spēcīga Eiropa Latvijai!

Mēs veidojam Eiropu, kas nodrošina mieru, brīvību, drošību, stiprina savas vērtības un visu ES tautu labklājību. Eiropas pamats ir spēcīgi un līdzsvaroti ekonomiski attīstīti reģioni un gudri cilvēki. Mēs veidojam Eiropu, kas respektē savu kultūru un valodu daudzveidību un nodrošina kultūras mantojuma aizsardzību un dzīvotspēju cauri gadsimtiem, kas mazina sociālo atstumtību un diskrimināciju un veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību, kas nodrošina paaudžu solidaritāti, kuras pamats ir sociālā tirgus ekonomika un kura rūpējas par līdzsvarotas dzīves kvalitātes nodrošināšanu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas nodrošina brīvu tirgu un godīgu konkurenci, kas ir dzinējspēks jaunām idejām, atklājumiem un progresam, kas spēj aizsargāt demokrātiju, brīvību, tiesiskumu, ekonomisko neatkarību un savas robežas, kas veido ilgtspējīgu politiku ar atbildību pret dabu un nākamajām paaudzēm. Mēs veidojam Eiropu kā iespēju, izaugsmes un iedvesmas telpu jaunajiem cilvēkiem.

Mēs veidojam stipru Eiropu, kas kļūst par spēcīgāku pasaules mēroga dalībnieci un spēj pārliecinoši risināt jauno globālo izaicinājumu radītās problēmas, kas kalpo par stabilu pamatu arī mūsu Latvijas valsts, latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanai un attīstībai cauri gadsimtiem, nodrošinot Latvijas tautas un ikviena brīvību un labklājību.

Visa programma pieejama cvk.lv lapā

Edvards Smiltēns

Politisko partiju apvienības “Latvijas Reģionu Apvienība” valdes priekšsēdētājs

smiltens.lv

Mārtiņš Barkovskis

Inga Bite

Politiskās partijas “Reģionu Alianse” valdes locekle

facebook.com/inga.bite

Juris Viļums

Biedrības “Latgolys Spāks” valdes priekšsēdētājs

facebook.com/VilumsJuris/

Dagnis Straubergs

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

facebook.com/dagnis.straubergs

Ģirts Kronbergs

Liepājas Speciālā ekonomiskā zona – valdes loceklis

Ieva Brante


Individuāli praktizējoša juriste

facebook.com/ibrante

Viesturs Reinfelds

Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs

Ulrika Auniņa

IZM Struktūrfondu departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības mūžizglītības attīstības jomā

facebook.com/ulrika.aunina

Edijs Pipars


Biedrības “Palīdzēsim viens otram” dibinātājs un valdes loceklis

facebook.com/edijs.pipars

Guntis Rasims


Rēzeknes novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs

facebook.com/guntis.rasims

Jānis Grasis

RSU Juridiskās fakultātes prodekāns, vadošais pētnieks

facebook.com/janis.grasis

Aigars Evardsons

RSU Tiesību zinātņu fakultātes pasniedzējs

facebook.com/evardsons

Jāzeps Janiševs

Vidzemes invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs

Edvards Ločmelis

SIA “Urban Food Distribution” uzņēmuma vadītājs

facebook.com/EdvardsLocmelis

Varis Krūmiņš

Politiskās partijas “Reģionu Alianse” valdes loceklis

facebook.com/varis.krumins